بازتاب خبری اختتامیه مجمع قرآنی والفجر در سایتهای خبری معتبر کشور

سال 1395

بازتاب خبر درسایتهای وارث ، تبیان ، ایکنا ، خبر ۲۴ ، تی نیوز ، شبستان و ….

IMG_20160720_014153

Screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۲۱-۰۰-۱۶-۰۷ Screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۲۳-۰۱-۲۲-۴۷Screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۲۱-۰۰-۱۱-۴۲Screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۲۱-۰۰-۰۵-۴۵Screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۲۱-۰۰-۰۹-۵۵

Screenshot_۲۰۱۶-۰۷-۲۱-۰۰-۱۴-۲۷

IMG_20160717_214539

مطالب دیگری هم هست>  چهارمین اختتامیه و محفل انس با قرآن مجمع قرآنی والفجر

2 comments

پاسخ دهید