حفظ آبروی مردم…

احکام, سخنرانی, کلیپ های جالب

حفظ آبروی مردم هیچوقت در فضای مجازی با آبروی کسی بازی نکنید❌
گناه سنگین پخش کردن خبرهای دروغین…📛

برای بارگیری نشانگر موس را در این مکان فشار دهید

مطالب دیگری هم هست>  شاهکار 1 دقیقه ای قاری مصری

پاسخ دهید