فاطمه زهرا (س)

فاطمه زهرا (س) در کلام پیامبر (ص)

حدیث, داستان, سخن بزرگان

حضرت فاطمه (س) دختر پیامبر اکرم (ص) کوثر فیض بخشی است که خداوند متعال به وجود او ، شماتت دشمنان پیامبر را که آن حضرت را بی نسل و فرزند توصیف می کردند ، پاسخ داده و سوره کوثر را نازل فرموده است : « إِنا اَعطیناکَ الکَوثَر… » .

%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1

سرور زنان عالم ، نزد پیامبر (ص) جایگاه والایی داشت ، تا آن جا که درباره او فرمود :

« فاطمه بَضعهُ مِنی ، فَمن اَغضبها فقد اَغضَبنی » (۱)  ، فاطمه پاره تن من است ، هر که او را به خشم آورد ، مرا به خشم آورده است .

به خشم آوردن پیامبر (ص) ، آزار او را در پی دارد و هرکه او را بیازارد ، عذابی دردناک دارد . خداوند فرموده است : «آنان که پیامبر خدا را آزار می دهند ، عذابی دردناک برای آنان است.» (۲)

در روایتی دیگر است که آن حضرت ، خشم و رضای او را موجب خشم و رضای خداوند دانسته و فرموده است : «ای فاطمه ! خداوند به خاطر خشم تو خشم می گیرد و با رضای تو راضی می شود.» (۳)

این ، مقام والایی برای حضرت زهرا (س) است که خشم و رضای او معیارخشم و رضای خداوند به حساب آمده و این بر عصمت او دلالت می کند . خداوند چون عادل است و حکیم ، جز بر کافر و گنهکار غضب نمی کند و جز از مومن و مطیع ، راضی نمی شود . حضرت فاطمه در سایه این کرامت ، پیامبر اکرم (ص) سرور زنان جهان گشت و آن حضرت فرمود :

ای فاطمه ! آیا نمی خواهی سرور زنان جهان و سرور زنان مومن و سرور زنان این امت باشی ؟ » (۴)

با آن که حضرت زهرا (س) معصوم است و گناه نمی کند ، لیکن پیامبر نیست ، چون میان عصمت و نبوت تلازمی نیست . حضرت مریم نیز به تصریح قرآن کریم معصوم بود « إِن اللهَ اصطَفاکِ وَ طَهَرَکِ وَاصطَفاکِ عَلی نِساءِ العالَمینَ » (۵) ، امام پیامبر نبود خبردادن از پاکی مریم پس از برگزیدگی او ، بر پاکی او از گناهان و مخالفت او با آیین شرک که در زمان او حاکم بود دلالت می کند .

اما این که پیامبر نبود ، روشن است و نیازی به بیان نیست ، پس دختر خاتم انبیا نیز سرور زنان جهان است و همچون مریم پاک ، معصوم است و پیامبر نیست .

در بیان فضایل حضرت زهرا (س) به همین اندک بسنده می کنیم ، چرا که این بحث کامل در این مورد ، تالیف مستقلی را می طلبد .


منبع : کتاب سیمای عقاید شیعه ، ص ۲۴۴ ، آیه الله شیخ جعفر سبحانی ، ترجمه : جواد محدثی .

۱٫ فتح الباری (شرح صحیح بخاری): ج ۷ ، ص۸۴

۲٫ توبه: ۶۱

۳٫ مستدرک حاکم : ج ۳ ، ص۱۵۴ ؛ مجمع الزواید : ج ۹، ص۲۰۳

۴٫ همان ، ص۱۵۶

۵٫ آل عمران : ۴۲

 

مطالب دیگری هم هست>  توکل بر خدا چیست ؟

پاسخ دهید