فقط می‌خواهم به خدا نزدیک بشوم!

داستان پیامبران, سخن بزرگان

فقط می‌خواهم به خدا نزدیک بشوم!

سخنان استاد پناهیان

 

مطالب دیگری هم هست>  نامه رهبر انقلاب به مناسبت فرارسیدن حج

پاسخ دهید