قاریان برتر مجمع قرآنی والفجر

سال 1393, سال 1394, سال 1395, فعالیت های ثابت

قاریان برتر مجمع قرانی والفجر (دانشکده قرآن کریم ) که توانسته اند در این موسسه قرآنی صاحب مقامهای کشوری و استانی شوند و به لطف الهی این مسیر ادامه خواهد داشت …

۲۰۱۶۰۷۱۹_۲۱۵۳۱۵

حسام الدین عبداللهی

a0ad6913324c0ce65467e2485b4b5860

محمد صادق رضوان طلب

20140728021829784

سید علیرضا میری نژاد

مطالب دیگری هم هست>  کانال دانشنامه قرآن و عترت در پیام رسان ایرانی سروش

پاسخ دهید