مستقیم ترین راه خوشبختی

دسته‌بندی نشده
مستقیم ترین راه خوشبختی
در آیات گذشته سخن از بنی اسرائیل و کتاب آسمانی تورات و تخلّفشان از این برنامه إلهی و کیفرشان در این رابطه در میان  در اینجا بحث را به قرآن مجید که آخرین حلقه کتابهای آسمانی است منتقل کرده می گوید:
(این قرآن به راهی که استوار ترین راههاست هدایت می کند)
«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»
استوار از نظر عقایدی که عرضه می کند و عقایدی که قابل درک و خالی از هر گونه ابهام و خرافات است.
استوار از این نظر که میان ظاهر و باطن و عقیده و عمل و تفکّر و برنامه همگونی ایجاد می کند و همه را به سوی «الله» فرا می خواند.
استوار از نظر قوانین اجتماعی و اقتصادی و نظامات سیاسی که بر جامعه انسانی حکم فرما می سازد.
استوار از نظر نظام حکومتی که برقرار می کند؛ نظامی که برپادارنده عدل و در هم کوبنده ستم و ستمگران است.
سپس از آنجا که موضعگیریهای مردم در برابر این برنامه الهی مختلف است به دو نوع موضعگیری مشخّص و نتایج آن اشاره کرده می قرماید:
(و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنان پاداش بزرگی است)
«وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا»
 
منبع: برگزیده تفسیر نمونه. جلد دوم
مطالب دیگری هم هست>  سوره ی غاشیه آیات 8 الی 26 با صوت زیبای عبدالباسط

پاسخ دهید