مگر خدا از ما چه می‌خواهد؟!

احکام, سخن بزرگان, سخنرانی

مگر خدا از ما چه می‌خواهد ؟!

سخنان زیبای استاد پناهیان

 

مطالب دیگری هم هست>  فرق میان نبی ، رسول و امام

پاسخ دهید