قرآن

چه برنامه منظمی برای تلاوت قرآن توصیه می شود؟

حدیث, سخن بزرگان

یکی از توصیه های همیشگی معصومان (علیه السلام) به یاران و خویشان خود ، مواظبت بر تلاوت قرآن و عمل به آن است ، به طوری که امام صادق (علیه السلام) توصیه می فرمودند : قرآن پیمان نامه ای است از خدای متعال به سوی آفریدگان او  .

پس بر هر مسلمانی لازم است در این هد الهی نظر کند و هر روز پنجاه آیه از آن بخواند .

توصیه به خواندن پنجاه آیه قرآن ، یکی از نکات مهمی است که در فرمایش امام رضا (علیه السلام) نیز وجود دارد . ایشان می فرمایند : یَنبَغِی لِلرَجُلِ اذَا اَصبَحَ اَن یَقرَاَ بَعدَ التعقیبِ خَمسِینَ آیَه ، سزاوار است که مردم بعد از تقیب نماز صبح ، پنجاه آیه از قرآن مجید تلاوت کنند .

در کیفیت خواندن قرآن ، امام رضا (علیه السلام) این سخن را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می کردند که فرمودند : حسنوا القُرآن بِاَصوَاتِکُم حُسنا وَ قَرَاَ وَ الله یَزِیدُ فِی الخَلقِ ما یَشا ، قرآن را با صداهای خود آرایش دهید ، زیرا که صوت حسن ، قرآن را نیکو کند و زینت دهد .

تامل و درنگ در آیات قرآن نیز از نکات مهمی است که می توان از سیره امام رضا (علیه السلام) آموخت .

رجاء بن ضحاک در گزارش سفر امام رضا (علیه السلام) به خراسان ، از حالات سحرگاهی ایشان چنین یاد می کند : امام رضا (علیه السلام) در یک سوم پایان شب از بسترشان با ذکر تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل و استغفار برمی خاستند و شب ها در بستر خویش بسیار قرآن می خواندند و چون به آیه ای درباره بهشت یا دوزخ می رسیدند ، می گریستند و از خدا بهشت می خواستند و از دوزخ به او پناه می بردند .

 

منبع : کتاب سبک زندگی (منشور زندگی در منظر امام رضا علیه اسلام ) ، نویسنده : محمد باقر پورامینی ، انتشارات آستان قدس رضوی

 

مطالب دیگری هم هست>  داستان نزول قرآن

پاسخ دهید