اگر شخصی به مرده ای بدهکار باشد…

احکام, پاسخگویی شبهات, سخنرانی

🎞 اگر شخصی به مرده ای بدهکار باشد و امکان پرداخت به ورثه هم نباشد چه باید کرد؟؟؟

برای بارگیری نشانگر موس را در این محل فشار دهید

مطالب دیگری هم هست>  ویدیو کلیپ از دکتر عباسی پیرامون برسی جنگ جدید فرهنگی سی ساله

پاسخ دهید