🎥موبایل ممنوع!!!

فیلم, کلیپ های جالب

🎥 این تصاویر واقعی هستند. لطفا مراقب باشید کجا از موبایلتان استفاده می کنید!
مخصوصا موقع رد شدن از خیابان و رانندگی کردن…

برای بارگیری نشانگر موس را در این مکان فشار دهید

مطالب دیگری هم هست>  واقعا مولا یعنی دوست ؟ - موشن گرافی در مورد واقعه غدیر خم

پاسخ دهید