داستان جذاب پیامبر(ص) و نتیجه شیطان از نظر روایات

در چندین روایت با اندک اختلافی وارد شده که پیغمبر اکرم (ص) به اتفاق حضرت علی (ع) پشت کوه های مکه پیرمردی را دید که عصا به دست دارد و […]