فقط می‌خواهم به خدا نزدیک بشوم!

فقط می‌خواهم به خدا نزدیک بشوم! سخنان استاد پناهیان  

داستان های شگفت (آیت الله دستغیب)

((زندگی نامه ی آیت الله دستغیب)) سید عبدالحسین دستغیب شیرازی متولد هجده آذر ماه سال هزارو دویست و نود و دو در شهر شیراز است . وی فرزند سید محمد […]