زندگی نامه استاد شهات

استاد شحات محمد انور در شهر «متغامر» در استان « دکحلیه » از کشور مصر چشم به جهان گشود.زمانی که استاد در سنین ۳ سالگی به سر می برد، پدرخود […]