شاهکار زیبای حامد شاکرنژاد

شاهکار خارق العاده حامد شاکر نژاد در مسابقات بین المللی حفظ وقرایت قرآن کریم درسالن اجلاس سران کشورهای اسلامی ایران که قراء حاضر را شگفت زده میکنددر این مقطع ، […]