تیزر تبلیغاتی مستند برگی از قرآن ساخته شده توسط مجمع قرآنی والفجر

تیزر تبلیغاتی مستند برگی از قرآن (زندگینامه استاد حسین آمنا ) برگی از قرآن زندگی عادی یک استاد و معلم قرآن (استاد حسین آمنا ) را به تصویر میکشد ، […]