قرائت سوره حمد برای نماز نوجوانان توسط رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای

با شنیدن این صوت متوجه درستی یا نادرستی تلفظ حروف در نماز خود می شوید. لینک دانلود حمد و سوره رهبر انقلاب