آموزش هفت مقام اصلی قرآنی بصورت آوایی و کلامی

  همانطور که می‌دانید، یکی از روش‌های بسیار مؤثر در آموزش مقامات و نغمات، روش آموزش آوایی می‌باشد.که ما دراین فایل صوتی برای شما این موقعیت را فراهم کردیم و […]