موشن گرافی

واقعا مولا یعنی دوست ؟ – موشن گرافی در مورد واقعه غدیر خم

در این موشن گرافی داستان واقعه غدیر خم و اتفاقاتی که در آن افتاد را در مدت زمان ۲ دقیقه خواهید دید نکته مهم تر اینکه یکی از شبهاتی که […]