آموزش نکات مهم در مورد صفات فرعی حروف

–  صفات فرعی حروف-صفت صفیر در لغت صوت شبیه صدای پرنده را گویند و در تجوید ، صدای سوت مانندی است که از سه حرف « ص– س – ز» شنیده می شود.  اصولاً […]

اسامی و تعداد حروف تهجّی

اسامی حروف تهجّی در در زبان عرب بدین قرار است: الف-باء-تاء-ثاء-جیم-حاء-خاء-دال-ذال-راء-زاء(زای)-سین-شین-صاد-ضاد-طاء-ظاء-عین-غین-فاء-قاف-کاف-لام-میم-نون-واو-هاء-یاء. البته حروفی که اسامی شان به همزه ختم میشود،هنگام تلاوت حروف مقطّعه در قرآن،«بدون همزه»تلفظ میشوند.لذا اسامی حروف مقطعه […]