آموزش نکات مهم در مورد صفات فرعی حروف

–  صفات فرعی حروف-صفت صفیر در لغت صوت شبیه صدای پرنده را گویند و در تجوید ، صدای سوت مانندی است که از سه حرف « ص– س – ز» شنیده می شود.  اصولاً […]

طرق وقف بر آخر کلمات

۱-وقف ابدال:بمعنای تبدیل کردن حرف آخر کلمه به حرف دیگر است/ موارد وقف ابدال: الف-وقف بر(ه-ت):هاء تانبث،در وصل،به تاء و در وقف به«هاء ساکنه» خوانده میشود. مانند:(رَحمَهُ=رَحمَه)-(راضِیَهً=راضِیَه)-فِئَه=فِئَه) ب-وقف بر تنوین […]