وعده گاه

وعده گاه بزرگ

وعده گاه بزرگ در این آیه به یکی دیگر از صحنه های زندگی بنی اسرائیل و در گیری موسی با آنها اشاره می کند و آن، رفتن موسی به میعادگاه […]