فیلم آموزشی امر به معروف

فیلم آموزشی شرایط امر به معروف و نهی از منکر از کلام مقام معظم رهبری(قسمت ششم)

«فیلم آموزشی شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر از کلام مقام معظم رهبری» امر به معروف و نهی از منکر از واجبات و فرایض بسیار مهم […]